معنی و ترجمه کلمه requistioner به فارسی requistioner یعنی چه

requistioner


قسمت درخواست کننده( تهيه کننده درخواست[علوم نظامى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها