معنی و ترجمه کلمه reradiation به فارسی reradiation یعنی چه

reradiation


معمارى : بازتافت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها