معنی و ترجمه کلمه res integra به فارسی res integra یعنی چه

res integra


اصل مسلم
قانون ـ فقه : امر غير متنازع فيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها