معنی و ترجمه کلمه resemble به فارسی resemble یعنی چه

resemble


شباهت داشتن ،مانستن ،تشبيه کردن ،مانند بودن ،همانند کردن يا بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها