معنی و ترجمه کلمه reservation به فارسی reservation یعنی چه

reservation


ذخيره ،رزرو کردن صندلى يا اتاق در مهمانخانه و غيره ،کتمان ،تقيه ،شرط،قيد،استثناء،احتياط،قطعه زمين اختصاصى( براى سرخ پوستان يامدرسه و غيره)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها