معنی و ترجمه کلمه reserve curreny به فارسی reserve curreny یعنی چه

reserve curreny


ارز ذخيره
بازرگانى : پول ذخيره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها