معنی و ترجمه کلمه residual drawdowm به فارسی residual drawdowm یعنی چه

residual drawdowm


افت باقيمانده(در ازمايش تعيين بده چاه)
عمران : افت باقيمانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها