معنی و ترجمه کلمه residual به فارسی residual یعنی چه

residual


ته نشستى ،مازاد،رسوبى ،رسوب ،پس مانده ،ته نشين ،باقيمانده
عمران : باقيمانده
معمارى : مانده
شيمى : ته مانده
روانشناسى : مانده
بازرگانى : پسماند
علوم نظامى : مربوط به ريزش اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها