معنی و ترجمه کلمه residue به فارسی residue یعنی چه

residue


باقيمانده ،پس مانده ،تفاله ،قسمت باقى مانده ،فاضل ،زيادتى ،ته نشين
علوم مهندسى : ته مانده
معمارى : تفاله
شيمى : پس مانده تقطير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها