معنی و ترجمه کلمه resist به فارسی resist یعنی چه

resist


مقاومت کردن ،پايدارى کردن ،ايستادگى کردن ،استقامت کردن ،مانع شدن ،مخالفت کردن با
علوم نظامى : پايدارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها