معنی و ترجمه کلمه resistance dimming به فارسی resistance dimming یعنی چه

resistance dimming


الکترونيک : مقاومت تيره کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها