معنی و ترجمه کلمه resistent به فارسی resistent یعنی چه

resistent


تاب اور،بامقاومت ،مقاومت کننده ،سخت ،مخالف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها