معنی و ترجمه کلمه resolved به فارسی resolved یعنی چه

resolved


با عزم ،داراى عزم ثابت ،مصمم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها