معنی و ترجمه کلمه resonance به فارسی resonance یعنی چه

resonance


رزونانس ،تشديد صدا،(درصوت )تشديد،پيچش صدا،ايجاد طنين
علوم مهندسى : تشديد
الکترونيک : همنوايى
عمران : حالت همگام
معمارى : تشديد
شيمى : رزونانس
علوم هوايى : تشديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها