معنی و ترجمه کلمه respiratory center به فارسی respiratory center یعنی چه

respiratory center


ورزش : مرکز تنفسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها