معنی و ترجمه کلمه respire به فارسی respire یعنی چه

respire


دم زدن ،نفس کشيدن ،تنفس کردن ،اميد تازه پيدا کردن ،بو کردن ،بهوش امدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها