معنی و ترجمه کلمه resplendence به فارسی resplendence یعنی چه

resplendence


)resplendency(درخشندگى ،جلوه ،شکوه ،تلالو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها