معنی و ترجمه کلمه resplendently به فارسی resplendently یعنی چه

resplendently


بطور درخشنده ، (بطور ) با شکوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها