معنی و ترجمه کلمه response duration به فارسی response duration یعنی چه

response duration


روانشناسى : مدت پاسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها