معنی و ترجمه کلمه response threshold به فارسی response threshold یعنی چه

response threshold


روانشناسى : استانه پاسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها