معنی و ترجمه کلمه responsibility به فارسی responsibility یعنی چه

responsibility


تکليف ،مسئوليت ،عهده ،ضمانت ،جوابگويى
قانون ـ فقه : مسئووليت ،عهده
روانشناسى : مسئوليت
علوم نظامى : وظيفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها