معنی و ترجمه کلمه responsible به فارسی responsible یعنی چه

responsible


جوابگو،مسئول ،عهده دار،مسئوليت دار،معتبر،ابرومند
قانون ـ فقه : مسئول
بازرگانى : مسئول
علوم نظامى : متصدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها