معنی و ترجمه کلمه rest balk به فارسی rest balk یعنی چه

rest balk


زمين شخم نشده در ميان ،دوکردو،مرز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها