معنی و ترجمه کلمه rest in god به فارسی rest in god یعنی چه

rest in god


بخدا توکل کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها