معنی و ترجمه کلمه rest pause به فارسی rest pause یعنی چه

rest pause


روانشناسى : مکث استراحتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها