معنی و ترجمه کلمه restaging به فارسی restaging یعنی چه

restaging


تعويض محل ،جابجا کردن
علوم نظامى : سوارکردن نفرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها