معنی و ترجمه کلمه restart instruction به فارسی restart instruction یعنی چه

restart instruction


دستور المل بازاغازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها