معنی و ترجمه کلمه restricted به فارسی restricted یعنی چه

restricted


محدود الاستعمال ،محصور،در مضيقه
قانون ـ فقه : مقيد التداول انحصارى
علوم دريايى : محرمانه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها