معنی و ترجمه کلمه restriction به فارسی restriction یعنی چه

restriction


انحصار،قيد شرط،محدود کردن ،منع کردن ،ممنوعيت ،تحديد،تضييق ،جلو گيرى ،منع ،محدوديت
قانون ـ فقه : حد
روانشناسى : محدوديت
بازرگانى : ممنوعيت
علوم نظامى : بازداشت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها