معنی و ترجمه کلمه restrictive monetary policy به فارسی restrictive monetary policy یعنی چه

restrictive monetary policy


بازرگانى : سياست پولى انقباضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها