معنی و ترجمه کلمه resume command به فارسی resume command یعنی چه

resume command


به دست گرفتن فرماندهى
علوم نظامى : شروع فرماندهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها