معنی و ترجمه کلمه resupination به فارسی resupination یعنی چه

resupination


واژگونى ،خميدگى ،وارونه بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها