معنی و ترجمه کلمه retaliative به فارسی retaliative یعنی چه

retaliative


تلافى کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها