معنی و ترجمه کلمه retardation به فارسی retardation یعنی چه

retardation


پس افتادگى ،کندى ،ديرکرد،عقب ماندگى ،تاخير،کم هوشى ،عدم رشد فکرى ،شتاب منفى
علوم مهندسى : ديرکرد
قانون ـ فقه : تعويق
روانشناسى : کندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها