معنی و ترجمه کلمه retention of title به فارسی retention of title یعنی چه

retention of title


حفظ مالکيت
بازرگانى : ضبط مالکيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها