معنی و ترجمه کلمه reticent به فارسی reticent یعنی چه

reticent


محتاط در سخن ،کم گو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها