معنی و ترجمه کلمه retractive به فارسی retractive یعنی چه

retractive


جمع شونده ،منقبض شونده ،جمع کننده ،منقبض کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها