معنی و ترجمه کلمه retroaction به فارسی retroaction یعنی چه

retroaction


پس کردارپس کنش ،عطف بگذشته ،عطف بماسبق ،عمل معکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها