معنی و ترجمه کلمه retroactive به فارسی retroactive یعنی چه

retroactive


عطف به ماسبق ،معطوف به گذشته ،پس کنشى
قانون ـ فقه : عطف به ما سبق کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها