معنی و ترجمه کلمه retrogress به فارسی retrogress یعنی چه

retrogress


بقهقرا رفتن ،پس رفتن ،برگشت ،ترقى معکوس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها