معنی و ترجمه کلمه reusable program به فارسی reusable program یعنی چه

reusable program


برنامه قابل استفاده مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها