معنی و ترجمه کلمه revealed preference به فارسی revealed preference یعنی چه

revealed preference


رجحان اشکار
بازرگانى : ترجيح اشکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها