معنی و ترجمه کلمه revenant به فارسی revenant یعنی چه

revenant


ادم از گور برخاسته ،ادم زنده شده ،کسيکه که ازغربت ياتبعيدبرگشته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها