معنی و ترجمه کلمه reverberate به فارسی reverberate یعنی چه

reverberate


پيچيدن ،طنين انداختن ،ولوله انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها