معنی و ترجمه کلمه reverberatory furnace به فارسی reverberatory furnace یعنی چه

reverberatory furnace


علوم مهندسى : کوره انعکاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها