معنی و ترجمه کلمه reversal shift به فارسی reversal shift یعنی چه

reversal shift


روانشناسى : تغيير وارون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها