معنی و ترجمه کلمه reversal به فارسی reversal یعنی چه

reversal


نقض ،برگشت ،واژگون سازى ،واژگونى
علوم مهندسى : معکوس
قانون ـ فقه : نقض راى در دادگاه عالى
علوم هوايى : نيمى از سيکل نيروهايى که بصورت نوسانى وارد ميشوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها