معنی و ترجمه کلمه revised drawing به فارسی revised drawing یعنی چه

revised drawing


رسم تجديد نظر شده
معمارى : رسم اصلاح شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها