معنی و ترجمه کلمه revised drawing به فارسی revised drawing یعنی چه

revised drawing


رسم تجديد نظر شده
معمارى : رسم اصلاح شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها