معنی و ترجمه کلمه revitalize به فارسی revitalize یعنی چه

revitalize


قدرت و زندگى تازه دادن( به)،باز زنده ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها