معنی و ترجمه کلمه revocable به فارسی revocable یعنی چه

revocable


جائز،قابل فسخ ،ابطال پذير
قانون ـ فقه : غير لازم ،قابل رجوع
بازرگانى : قابل برگشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها